Skapande skola

Detta läsår får Leoparderna delta i ett samarbete med musikskolan. En gång i veckan har violinisten Alexandra Eklöf fiolundervisning i smågrupper. Halva klassen spelar fiol under höstterminen och andra halvan under vårterminen.

Uppdaterad: