Ändrad skolstartstid 2020

 

Från och med höstterminen 2020 kommer vi att ändra starttid för skolan till kl. 8:20. Att starta tidigare på morgonen kommer att göra att vi i ett 1-3 årsperspektiv kommer ha lättare att få ut alla lektionstimmar i och med de senaste årens förändrade timplan.

 

Därför är ni välkomna till Ekuddenskolans första skoldag den 17 augusti kl.8:20.

2 juli 2020