Infomöte blivande förskoleklass

Till föräldrar med barn i blivande förskoleklass höstterminen 2020 Ekuddenskolan

På grund av att rådande omständigheter kunde vi inte genomföra mötet som var planerat i juni. Så vi bjuder in till ett föräldramöte måndagen den 17 augusti kl.16.30 -17.30, om inga nya direktiv kommer. Vi kommer att informera om förskoleklassen och skolbarnsomsorg.

Välkomna!

2 juli 2020