Röster om skolan

Här samlar vi elevers, föräldrars och personalens tankar om Ekuddenskolan!

Föräldraröster:

"-Ekudden är en trygg miljö och med bara fyra klasser så lär all personal känna alla barn."

"-Positivt med återkommande gemensamma teman och utflykter och aktiviteter över årskurserna."

"-Bra att skola och fritids är integrerat i samma lokaler. Barn från alla klasser träffas och lär känna varandra."

"Vi kunde inte vara mer nöjda med vår sons första skolår! Vår upplevelse är att Ekudden är en skola med varm och trygg atmosfär. Lärarna är duktiga och engagerade pedagoger som verkar trivas med att arbeta tillsammans. Vi har fått gehör och ett fint bemötande av dem de gånger vi behövt hjälp att hantera någon svårighet. Skolan är så pass liten att man lyckas med att skapa sammanhållning mellan elever i olika årskurser. Något som bidrar till detta är fadderverksamhet och att skolan har trevliga återkommande traditioner med mycket musik och teater. Fritids funkar väldigt bra och blir som en pedagogisk förlängning av skolundervisningen. Ekudden har en kanonbra rektor som bl.a. sett till att alla elever i åk. 1 får prova på att spela fiol under en termin. Vi har nu flyttat långt bort från Ulleråker men hade ändå Ekudden som förstahandsval när lillebror skulle börja förskoleklass."

 

Elevröster:

"Jag älskar alla fröknar! Byggrummet är kul. Rasterna är nice. Man lär sig saker"

"Ekudden har bra mat, bra lärare, bra betyg, bra gympasal, bra rektor, alla lärare är roliga, bra lektioner, bra fritidslärare!"

"Jag gillar Ekudden precis som den är, alltså perfekt"

"Jag är trygg här. Det är roligt här. Jag mår bra här. Alla är snälla här."

"Jag är trygg! Skolan är rolig!"

"Det är en bra skolgård för att det är mycket natur. Det är god mat och det är kul när man är på utflykt."

"Lärarna är så snälla. Man får hjälp när man behöver. Om man gör sig illa får man tröst. Alla är snälla och bryr sig om varandra. Man får säga vad man tycker. Om man går på Ekudden lär man sig mycket. Skolgården är jättestor och jättebra. Om man leker kull eller kurragömma eller något annat kan man gömma sig bra. Så snälla välj Ekudden för den är bäst!"

 

Personalröster:

"Vi som arbetar på Ekudden trivs väldigt bra tillsammans 

Vi tycker att det är viktigt: 

  • Med trygghet 

Alla elever ska kunna komma till skolan och känna sig trygga. Vi arbetar mycket förebyggande genom gruppstärkande övningar och samarbetsövningar. Vi håller vår värdegrund levande varje dag. 

  • Att ha roligt tillsammans 

När man har roligt tillsammans kan man känna sig trygg. När man är trygg har man möjlighet att lära sig och utvecklas. Vi gillar vår skolgård och närheten till skogen. 

  • Med bra organisation  

Vi har ett bra samarbete och en bra organisation som skapar hållbara och trygga rutiner för elever och vårdnadshavare på skolan. Genom klassråd och elevråd känner eleverna att de kan vara med att påverka sin vardag på skolan. 

  • Att se alla 

Vi vill att alla elever på skolan ska känna sig sedda. Vi är en liten skola och värnar om att alla elever ska känna igen alla vuxna och tvärtom. Vi ser att barn samspelar över årskurserna. Vi arbetar vanligtvis tematiskt en gång i veckan i faddergrupper för att alla ska lära känna varandra. 

  • Att alla får lyckas 

Alla elever ska lyckas utifrån sina förutsättningar. Vi arbetar med anpassningar för grupper samt individuella anpassningar för enskilda elever. Vi använder olika metoder och arbetssätt för att nå alla elever, eftersom vi vet att alla har olika inlärningsstilar."