Fritids

Stammen är fritids för F-1 och Kronan för 2-3

Fritids på Ekuddenskolan är uppdelat på två avdelningar, Stammen (fiskarna och örnarna) och Kronan (delfinungarna och fåglarna). Ni når båda våra avdelningar på tel nr 018 - 727 87 73 (åk 2-3) och 018 - 727 87 74 (åk f-1). Vi som jobbar på fritids är:

Stammen (åk F-1):
Ewa Petterson, Kerstin Axelsson, Niclas Stråhle, Anna Gossas och Max Lundwall.

Kronan (åk 2-3):
Yvonne Engblom, Linus Allander och Jonas Lindberg.

Förutom dem jobbar även Steffen Weckner några dagar i veckan.

Uppdaterad: