Elevhälsa

Skolsköterska

Mitt namn är Helen Rosengren Nordin. Jag är skolsköterska och arbetar på skolan måndagar 08.00- 16.30 

Jag nås på tel 018- 727 78 68 men  enklast vi mejl helen.rosengren-nordin@uppsala.se

 

Öppen mottagning

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

 

Hälsobesök

Den medicinska elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet (se basprogram).

 

Skolläkare

Vår skolläkare Helena Salonen Ros erbjuder konsultation av skolrelaterade problem och har tidsbeställd mottagning på skolan någon gång per termin. Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan.

 

Tystnadsplikt

Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad tystnadsplikt. Medgivande från förälder/ myndig elev krävs för utlämnande av information om en enskild elevs hälsotillstånd till övrig skolpersonal.

 

Länkar

Viktiga åtgärder av förälder när barnet råkat ut för skada:

Uppdaterad: