Elevhälsa

Skolsköterska Susanne Nilsson är på Ekuddenskolan på måndagar.

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass och åk 2.

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. Läs mer om vaccinationer på http://www.uppsala.se/elevhalsa.

Jag utför enklare sjukvårdsinsatser, och det går bra att bara komma förbi utan att boka tid.
Vid behov hänvisar jag vidare till sjukvården.

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör sig om barn och ungas hälsa.

Elevhälsan är frivillig och en resurs för familjen. Skolsköterskan och skolläkaren har lagstadgad sekretess. Medgivande från förälder/vårdnadshavare efterfrågas för utlämnande av information om en enskild elevs hälsotillstånd.

Tid till skolläkaren bokas via skolsköterskan för skolrelaterade problem.
Skolläkaren hos oss heter Louise Diös

Som skolsköterska ingår jag även i elevhälsoteamet tillsammans med kurator, specialpedagoger, skolpsykolog och rektor.

Kontakta mig:

Postadress: Elevhälsan, Ekuddens skola, Ewa Lagerwallsväg 11, 756 53 Uppsala

Mail: susanne.nilsson3@uppsala.se

Tel: 018-727 74 80

Länkar elevvård                   

BRIS

Vårdguiden - 1177

Uppdaterad: