Ekuddensskolans verksamhetsidé

Här får du en trygg skoldag

Du möts av
- respekt för den du är och möjlighet att utvecklas till den du vill vara.
- vuxna som är goda förebilder.

Vi ger dig
- en levande värdegrund utifrån följande ord: målinriktad, respektfull, öppen och lekfull.
- tydlig information och välplanerad verksamhet.
- alltid en ny chans.

Här får du möjlighet att utvecklas efter dina förutsättningar

Du möts av
- personal som är kompetent, engagerad och nyfiken.
- personal med framtidstro och höga förväntningar som ser dig just där du är.

Vi ger dig
- stöd, beröm och utmaningar.
- hjälp att förstå hur du lär dig här och nu och genom hela livet.

Här får du ett lustfyllt lärande

Du möts av
- lärare som lyssnar på dina idéer om lärandet och förmedlar att det är roligt att lära.

Vi ger dig
- arbetsro.
- olika sätt för att träna och lära.

Uppdaterad: