Specialkost

Nya ruiner för specialkost

För att ditt barn ska beviljas behovsanpassade måltider av medicinska skäl behövs ett utlåtande eller journalutdrag som styrker ditt barns diagnos från hälso- och sjukvården. Utlåtandet ska vara skrivet av legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. Ett utlåtande kan också vara ett utdrag från ditt barns journal från 1177/Mina vårdkontakter.

Utlåtande/journalutdrag lämnas till skolsköterskan, Helene Rosengren Nordin 018-727 78 68 helen.rosengren-nordin@uppsala.se

 

15 april 2020